Individuální lekce FI

Individuální lekce FI (Functional Integration) - Funkční integrace

Lekce je přizpůsobena individuálním potřebám klienta, odehrává se převážně vleže, v pohodlném oblečení. Praktik Feldenkraisovy® metody jemně pohybuje s tělem klienta a dotýká se ho. Společně prozkoumávají funkčnost pohybů jednotlivých částí těla v situaci bezpečí a kinestetického dialogu, při němž klient zůstává pasivní, relaxovaný.