Skupinové lekce ATM

Skupinové lekce ATM (Awareness Through Movement) - Pohybem k sebeuvědomění

Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, na boku, na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě. Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi 40 a 60 minutami.