FELDENKRAISOVA® METODA

                                                                 
Feldenkraisova® metoda je psychosomatická metoda vzdělávání, která pomocí jemných pohybů, vlastní pozornosti a sebereflexe zlepšuje pohybovou kvalitu a podporuje funkčnost lidského těla jako celku. Bystří individuální vědomí v úrovni těla i psychiky. Pracuje se zlepšováním pohybového rozsahu a pohyblivosti, podporuje koordinaci pohybu a dynamickou posturální rovnováhu a pomáhá objevovat přirozenou schopnost fyziologického, tedy funkčního pohybu. Pomocí sekvencí konkrétních pohybů usnadňuje proces učení se a podporuje proces uvědomování si, jak je tělo organizováno. Feldenkraisova® metoda pracuje s celým člověkem a jeho nervovou soustavou. Podporuje schopnost člověka nakládat s koordinací svého pohybu ekonomicky a přistupovat k sobě citlivě - naslouchat si.
 
Co Feldenkraisova® metoda nabízí?
Odstranění či zmírnění chronických bolestí těla
Lepší pohyblivost a koordinaci těla

Lehkost v pohybech
Flexibilitu těla
Zvýšení citlivosti vůči svému tělu
Radost z pohybu
Zvýšení funkčnosti těla
Odbourání stresu a kvalitní relaxování
Nezávisle na věku rozvíjí osobnost, udržuje flexibilitu a kvalitu života
Podporu pro děti, které mají speciální potřeby (např. vývojové, neurologické)

 

Feldenkraisova® metoda je na celém světě vyhledávána lidmi různého věku, ať už mají konkrétní tělesné či psychické potíže a nebo aktuální profesní potřeby, např. tanečníci, hudebníci, herci a sportovci. Metoda je přínosná i pro ty, kteří se profesionálně zabývají oblastí zdraví a rehabilitace, nebo působí v oblasti pedagogiky a hledají funkční cestu pracovního přístupu.

Dva způsoby výuky:

 

Skupinové lekce ATM (Awareness Through Movement) - Pohybem k sebeuvědomění

Individuální lekce FI (Functional Integration) - Funkční integrace