MOSHÉ FELDENKRAIS (1904 - 1984)


Moshé Feldenkrais se narodil na Ukrajině a ve svých 14ti letech odešel z domova, aby emigroval do Palestiny. Bylo to krátce po skončení 1.světové války. Cesta mu trvala skoro 6 měsíců, protože šel většinou pěšky. Žil v Tel Avivu asi 10 let, kde studoval a zároveň pracoval jako vychovatel, dělník a zeměměřič. Ve volném čase se věnoval sportu. Při jednom fotbalovém utkání si poranil chrupavku v koleni. Koleno poté bylo oteklé mnoho měsíců.

 

V roce 1928 se odstěhoval do Paříže, kde studoval fyziku, matematiku a strojní inženýrství. Když dokončil studium na Sorbonně, kde získal titul doktora věd, nabídl mu Frédéric Joliot-Curie zaměstnání ve svém institutu. Když v roce 1935 obdržel Joliot-Curie Nobelovu cenu za objevení indukované radiace, byl Moshé jeho hlavním asistentem. V Paříži se také později setkal s Jigoroem Kanoem, japonským ministrem školství a trenérem moderního juda. Feldenkrais byl jedním z prvních Evropanů, kteří získali černý pás. Založil v Paříži judistický klub a napsal dvě knihy o judu.

 

Když v roce 1940 nacisté obsadili Paříž, Feldenkrais odplul jednou z posledních lodí do Anglie. Měl sebou kufr, který mu svěřil Joliot-Curie. kde byly údaje o pokusech s nukleárním štěpením, plány zápalné bomby a dva litry těžké vody, která byla později použita při projektu Manhattan. Během války pracoval Feldenkrais pro anglické ministerstvo námořnictví. Ani za války nepřestával vyučovat a praktikovat judo. V té době projevil zájem o lidský vývoj a začal studovat způsoby, jak se děti učí pohybovat. Pozoroval děti v ordinaci své ženy Yony Rubensteinové, která byla dětskou lékařkou.

 

Po autobusové nehodě, která zhoršila jeho staré zranění kolena, mu lékaři řekli, že se musí podrobit operaci nebo už nikdy nebude chodit. Ale nabízeli mu jen 50 % záruku, že bude operace úspěšná. Operaci odmítl. Tato informace ho vedla k tomu, že začal studovat všechno, co bylo v té době známo o zdraví a léčení - anatomii a fyziologii, neurofyziologii, pohybovou terapii, psychoterapii a duchovní cvičení, jógu, akupunkturu a hypnózu.

 

Feldenkrais se opět naučil chodit, nikdy se nepodrobil operaci a dokonce začal znovu cvičit judo. Během mnoha měsíců opatrného cvičení a ukázněného sebepozorování objevil způsoby, jak probudit a prohloubit základní procesy, jejichž prostřednictvím se malé děti učí pohybovat a fungovat. Zjistil, že klíčem k léčení, je uvědomovat si, co děláme.

 

Když se mu podařilo obnovit pohyb v koleně, jeden kolega, který trpěl chronickými bolestmi zad, se ho zeptal, zda by mu nepomohl stejný proces. Proces byl úspěšný. Poté si Feldenkrais uvědomil, že tyto metody mohou pomáhat ostatním lidem. Vyvinul způsoby usnadňující léčení a učení prostřednictvím doteku a pohybu a začal je nazývat Funkční integrací (individuální práce s jedním člověkem). Poté vyvinul techniku, jak tyto poznatky komunikovat prostřednictvím mluvených nebo psaných instrukcí. Tuto formu nazval vědomí skrze pohyb = Pohybem k sebeuvědomění (skupinové lekce).

 

V roce 1950 se Feldenkrais vrátil do Tel Avivu a stal se prvním ředitelem elektronického oddělení izraelské armády. Brzy pomohl izraelskému předsedovi vlády, který mnoho let trpěl chronickou bolestí zad a dýchacími potížemi. Feldenkrais začal být považován za národní poklad.

 

V 50tých a 60tých letech vyučoval v Izraeli a v Evropě a v roce 1971 byl poprvé pozván do Spojených států. Během následujících 11 let se do Spojených států často vracel, kde školil velké skupiny lékařů v San Franciscu a v Amherstu v Massachusetts.

 

V roce 1984 zemřel pokojnou smrtí ve věku 80 let.