MGR. MONIKA ŠABARTOVÁ

 
1992-1997     DAMU, činoherní herectví
2012-2015     FTVS, POHYB A ZDRAVÍ: Jóga a jógová terapie
2015-2017     FTVS, POHYB,VÝCHOVA A ZDRAVÍ II.: Zdravotní tělesná 
              výchova
 
Absolvované kurzy:
 
2013    FTVS, Kurz Feldenkraisovy metody  (13 hodin)
2014    FTVS, Prevence poruch pohybového systému
2016    FTVS, Kurz Feldenkraisovy metody  (13 hodin)
Od června 2018 ve výcviku Feldenkraisovy metody (Praha)
 
Jógová praxe:
 
2015-2016    Cordeus – Centrum trvalého zdraví
2015-2016    DDM, Hostivař
2015-2016    Hadovka Health and Fitness
2017-2019    Aloha jóga
2017-2020    Třetí Oko
2017-dosud   Hometherapy

Moje životní cesta začala v roce 1973. Podařilo se mi vystudovat herectví a mnoho let být aktivní v tomto oboru. Ve 39 letech jsem začala studovat jógu a jógovou terapii a objevila jsem v sobě radost z učení jógy. Tato zkušenost ve mně vzbudila zájem o lidské tělo. Když jsem se v roce 2013 poprvé setkala s Feldenkraisovou® metodou byla jsem v úžasu, co dokáže malý pomalý pohyb. V roce 2015 jsme v rámci studia na FTVS měli možnost pravidelně zažívat lekce této metody. Učení Petry Oswaldové mě natolik oslovilo, že ve mně probudila touhu a zvědavost dozvědět se víc, co za tím vším je.

 

V té době jsem procházela náročným životním obdobím, které vyústilo ve zdravotní problémy pohybového rázu. Feldenkraisova® metoda a jóga mě opět postavily na nohy. V tomto období přišla možnost studovat výcvik této metody poprvé v Praze. Týden jsem se rozmýšlela, zda se na 4 roky vydám cestou dalšího prozkoumávání, co všechno dokáže lidské tělo. 

 

Když výcvik v roce 2018 začal, přišlo další náročné období, kdy jsem onkologicky onemocněla. Půlroční léčbu jsem zvládla i díky tomu, že jsem už byla součástí výcviku Feldenkraisovy® metody a intenzivně se této metodě věnovala.  Feldenkraisova® metoda je balzám na tělo i na duši. Je těžké vše, co se děje a co zažívám, popsat slovy.  Snad jen to, že jsem dnes jiná bytost a jsem vděčná za to, že tu JSEM. Učení lekcí a pořádání seminářů mě velmi naplňují a zpětná vazba žen, které tyto akce většinou navštěvují, je pro mě velkou odměnou.

 

 

Vzdělání:

 

1992-1997     DAMU, činoherní herectví

2012-2015     FTVS, POHYB A ZDRAVÍ: Jóga a jógová terapie

2015-2017     FTVS, POHYB,VÝCHOVA A ZDRAVÍ II.: 

                      Zdravotní tělesná výchova

2018-2022     Feldenkrais Training Prague 1

 

Absolvované kurzy:

 

2013    FTVS, Kurz Feldenkraisovy metody  (13 hodin)

2014    FTVS, Prevence poruch pohybového systému

2016    FTVS, Kurz Feldenkraisovy metody  (13 hodin)

 

 

Jógová praxe a lekce Feldenkraisovy® metody:

 

2015-2016    Cordeus – Centrum trvalého zdraví

2015-2016    DDM, Hostivař

2015-2016    Hadovka Health and Fitness

2017-2022    Aloha jóga

2017-2020    Třetí Oko

2017-2023    Hometherapy

 

Spolupráce:

 

2021+2022  Externí výuka v oboru fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě UK v Praze

 

 

Semináře:

 

2022 Divadelní faktulta JAMU

2022 Konzervatoř Jaroslava Ježka

2021 Unie dětské jógy /Praha/

2021 Feldenkrais, dech a hlas /Šumava/

2021 TALENT drama studio /Praha/