JAK PŘISTUPOVAT K LEKCÍM FM

Provádějte pohyby pomalu a pozorně. Vnímání vyžaduje čas k tomu, abyste se naučili rozlišovat a objevovat nové prvky. Je důležité procítit, jak se vaše tělo pohybuje a k jakým změnám v těle dochází.

 

Dbejte na to, aby váš pohyb nebyl orientovaný na nějaký cíl a neprobíhal automaticky. Zůstaňte zaměřeni na to, co se právě děje.

 

Měli byste mít jen příjemné pocity. Postarejte se o to, aby bylo učení tak příjemné, jak jen je to možné. Pokud potřebujete, vypodložte se pod hlavou, pod koleny. Nesnažte se překonávat bolest. Vnímejte ji jako signál svého těla, který vám říká, že byste daný pohyb měli provést jinak. Pokud nějaký pohyb nemůžete provádět, tak si jej jen představte, že je lehký a nevyžaduje žádnou námahu.

 

V průběhu jednotlivých lekcí často odpočívejte. Je důležité, abyste se opět dostali do úplného klidu, z něhož pak může vzniknout zcela nové vnímání a pohybování. I když pohyby v lekcích jsou nenáročné a příjemné, mohou vás unavit, neboť při nich budete zaměstnávat svalové skupiny, které je dříve vykonávaly jiným způsobem nebo je nevykonávaly vůbec.

 

Zůstaňte zvědaví! Zajímejte se o své pohyby! Naučte se znovu žasnout nad úžasnou lehkostí vlastních pohybů!

 

Každá lekce by vás měla potěšit. Úspěch vašeho snažení bude tím větší, čím příjemnější pocity budou provázet vaše cvičení a čím hlubšího uvolnění se vám podaří dosáhnout. Místnost, kde budete cvičit, by měla být příjemně vyhřátá, abyste neprochladli. Cvičte na pohodlné podložce a mějte připravenou přikrývku.

 

Zvolte si nejprve lekce, které vám připadají snadné. Pokud budete mít s pohyby v některých lekcích problém, zůstávejte v klidu a po čase se k nim můžete vrátit. Není nutné procházet vždy všechny variace v lekcích. Buďte k sobě trpěliví a jemní! Až se změní kvalita vašich pohybů a vaše tělo se bude umět lépe přizpůsobit, můžete procvičovat i ty náročnější lekce.

 

Jestliže se uprostřed lekce přistihnete, jak se USMÍVÁTE, pak si uvědomte, že jste na správné cestě!