SKUPINOVÉ LEKCE - POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ®

PODZIMNÍ KURZ: 

11. září - 20. listopadu 2024  /25.9. lekce NENÍ!/

Skupinové lekce budou probíhat v TJ Sokol Liboc (Ruzyňská 156/55, Praha 6)

Kurz (10x lekce) poběží každou středu od 19,00 hod do 19,50 hod

Cena 10x lekce = 3 000 Kč /částku možno rozdělit na 1/2 nebo na 3x 1/3/

Maximální počet cvičenců na jedné lekci je 6-7

V případě zájmu pište na sabartka43@gmail.com

 

Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, na boku, na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě. Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi 40 a 60 minutami.

Lekcí se můžete zúčastnit i bez předchozí zkušenosti s touto metodou.

Na lekci je vhodné pohodlné a teplé oblečení (dlouhé tepláky, mikina, teplejší ponožky, případně šátek nebo deka  pod sebe) – lekce probíhají na zemi a jsou pomalejšího charakteru, proto je lepší si zachovat tepelný komfort tímto způsobem.

Feldenkraisova® metoda využívá pohyb jako zdroj k procesu učení. Nenahrazuje lékařskou péči. Praktici proto nemohou přebrat zodpovědnost za zdravotní stav účastníků.