SKUPINOVÉ LEKCE

Feldenkrais®-lekce ATM (Pohybem k sebeuvědomění)

ALOHA JÓGA

Jugoslávských partyzánů 26 (vchod z nám. Interbrigády), Praha 6 - Dejvice (metro A - Dejvická, tram Lotyšská)

 

STŘEDA   18,00 - 19,00

 

 

Praktik Feldenkraisovy® metody provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pokynů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce leží většinou na podložce (na zádech, na boku, na břiše), případně absolvují lekce ve stoje nebo vsedě. Důraz je kladen na prožití a vnímání pohybu, který se provádí pomalu a v malém rozsahu. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit, např. zvednutí se, uchopit něco, chůze, ohlédnout se. Jedna lekce trvá obvykle mezi 40 a 60 minutami.

Lekce jsou vedeny vždy jednou týdně ve středu formou kurzů. Pokud se nemůžete lekce, kterou jste si zaplatili, zúčastnit, je možné si ji nahradit v jiný čas, po domluvě se mnou, do konce segmentu. Jako náhradu si také můžete vybrat nahrávku z lekcí na mých stránkách. Jednorázově je možné se ke kurzům připojit v případě, že se v rámci nich uvolní místo.

Na lekci je vhodné pohodlné a teplé oblečení (dlouhé tepláky, mikina, teplejší ponožky, případně šátek nebo deka  pod sebe) – lekce probíhají na zemi a jsou pomalejšího charakteru, proto je lepší si zachovat tepelný komfort tímto způsobem. 

Účast na pravidelných skupinových lekcích neopravňuje k výuce Feldenkraisovy® metody.

Přihlášení na jednotlivé lekce je možné v případě volné kapacity.

Kurzu se můžete zúčastnit i bez předchozí zkušenosti s touto metodou.

 

V případě zájmu mi napište na sabartka43@gmail.com. Poté vám pošlu údaje k platbě a místo máte rezervované.

Předplatné je na lekce po sobě jdoucí.

 

Feldenkraisova® metoda využívá pohyb jako zdroj k  procesu učení. Nenahrazuje lékařskou péči. Praktici proto nemohou přebrat zodpovědnost za zdravotní stav účastníků.