JÓGOVÁ TERAPIE

Na svých lekcích jógy se snažím ke každému přistupovat individuálně a vycházet z momentálních potřeb jednotlivých osobností. Učíme se zapojovat opory na chodidlech a na rukách. Tak dochází k napřímení páteře, která je základním předpokladem v jógové praxi. Tím dochází k odstranění různých dysbalancí a bolestí. Uvolňují se stažené svaly a posilují se ty ochabnuté. Na lekcích propojuji prvky Feldenkraisovy® metody s jógou.

V letech 2012 - 2015 jsem studovala na FTVS, formou celoživotního vzdělávání, Jógu a jógovou terapii. Mým učitelem, v oblasti jógy, byl a je PhDr. Jiří Čumpelík PhD. Díky předmětům Východní filozofie, Indická filozofie a Komunikační dovednosti jsem se mohla ve své Závěrečné práci věnovat tématu stáří, umírání a smrti.

V letech 2015 - 2017 jsem rozšířila své znalosti o studium na FTVS Pohyb a zdraví II. (Zdravotní tělesná výchova).